Rượu vang Moillard Corton Charlemagne 2016

5.807.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích