Rượu vang Patriarche- Beaujolais Villages

967.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích