Rượu vang Patriarche- Beaujolais Villages

877.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích