Rượu vang Patriarche- Corton Charlemagne

7.420.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích