Rượu vang Patriarche- Mercurey

1.607.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích