Rượu vang Patriarche- Meursault Charmes

3.065.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích