Rượu vang Patriarche- Meursault Chames

2.780.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích