Rượu vang Patriarche- Nuits Sanit Georges Les Cailles

2.858.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích