Rượu vang Hospices de Beaune Pommard

6.700.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích