Rượu vang Roche de Bellene Latricieres Chambertin

  5.376.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích