Rượu vang Rupert & Rothschild Baroness Nadine Chardonnay

1.436.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích