Rượu vang Hospices de Beaune Saint Romain

7.120.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích