Rượu vang San Clemente Reserva Cabernet Sauvignon

337.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích