Rượu vang SILENI Exceptional Selection Sauvignon Blanc

1.458.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích