Rượu vang SILENI Sauvignon Blanc, The Straits – Marlborough

1.007.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích