Rượu vang Sparkling Wine Undur Demi Sec

347.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích