Rượu vang Thomas Barton Reserve Saint Emilion

1.180.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích