Rượu vang Two Hands Ares Shiraz

6.400.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích