Rượu vang Undurraga Varietales Chardonnay

260.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích