Rượu vang Van Loveren Cabernet Sauvignon

306.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích