Rượu vang Ventisquero Clasico Cabernet Sauvignon

264.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích