Rượu vang Ventisquero Clasico Cabernet Sauvignon

240.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích