Rượu vang VICO RIVIERA 99 – IGT

694.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích