Rượu vang Vidal Fleury Hermitage 2012

2.350.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích