Rượu vang Vidal Fleury La Chatillonne Cote Rotie 2007

3.200.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích