Rượu vang Zenato Cresasso Corvina Veronese

1.920.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích