Rượu vang Zenato Cresasso Corvina Veronese

2.040.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích