Rượu vang Zenato Lugana Riserva

1.330.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích