Rượu Sake Sasumi Aka 300ml

Thể tích

329.000 

Phân loại rượu

Thể tích

Phân cấp

Yamahai Junmai Ginjo

Hộp đi kèm

Không

Nồng độ cồn

15%

Tỉ lệ đánh bóng gạo

55%