Rượu Sake Sasumi Aka 720ml

Thể tích

742.000 

Phân loại rượu

Thể tích

Phân cấp

Yamahai Junmai Ginjo

Hộp đi kèm

Nồng độ cồn

15%

Tỉ lệ đánh bóng gạo

55%