Rượu vang Lunta Malbec 2022

625.000 

Thể tích

Phân loại rượu

Giống nho

Quốc gia

Vùng