Rượu vang Vin D’australie Caillard Shiraz

  3.407.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích