Rượu vang San Clemente 5L

726.000 

Giống nho

, ,

Phân loại rượu

,

Quốc gia

Vùng

Thể tích