Rượu vang Yali Plus Limited Release

1.309.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích