Rượu vang Ventisquero Reserva Sauvignon Blanc

360.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích