Rượu vang Ventisquero Reserva Sauvignon Blanc

380.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích