Rượu vang Ventisquero Reserva Cabernet Sauvignon

380.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích