Rượu vang Chateau Lascombes

9.040.000 

Giống nho

, ,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích