Rượu vang Two Hands Aphrodite

6.600.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích