Rượu vang Uno Primitivo Di Manduria

670.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích