Rượu vang Vidal Fleury Crozes Hermitage 2015

1.188.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích