Rượu Vang Hospices De Beaune Corton Grand Cru

8.243.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích