Rượu vang Patriarche GIVRY

1.489.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích