Rượu vang Rupert & Rothschild Baron Edmond

1.964.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích