Rượu vang Two Hands Aerope

  6.405.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích