Rượu vang Van Loveren Cabernet Sauvignon Merlot

336.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích