Rượu vang Southern Hills Cabernet Sauvignon

751.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích