Rượu vang El Vinculo Crianza

1.033.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích