Rượu vang Louis Mel Sauvingon Blanc

579.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích