Rượu vang Undurraga Ana La Propuesta Reserve Cabernet Sauvignon

305.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích