Rượu vang Aves Del Sur Classico Cabernet Sauvignon

266.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích