Rượu vang Aves Del Sur Classico Cabernet Sauvignon

245.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích