Rượu vang Carta Vieja Sauvignon Blanc

287.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích