Rượu vang Condado de Haza Alenza

2.624.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích