Rượu vang Gianni Gagliardo Barolo

2.100.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích