Rượu vang Pangea Syrah

1.900.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích